Pasteur John Edvard Maisonneuve

"Kite peche, paske wayòm Bondye a tou pre" Matye 4:17